Ekstra info for henviser

Vi ønsker et tett samarbeid med våre henvisere. Du er velkommen til å henvise dine pasienter til oss. Vi tar imot kasus som trenger komplisert behandling pga periodontitt, manglende tenner eller andre vanskelige sykdomsforhold i munnen, oral kirurgisk og oral medisinsk utredning og behandling, implantatbehandling samt røntgen undersøkelse/utredning med OPG. Henvisninger kan sendes som brev, via telefon/e-post og vi kaller inn pasienten etter dette. Det er viktig at pasientens mobilnummer oppgies da vi i tillegg til timekort har SMS varsling til pasientene. Vi har korte ventetider, men i hastesaker kan avtale gjøres via telefon. Vi kan utføre den totale implantatrehabilitering eller kun den implantatkirurgiske delen hvor henvisende kollega ønsker å utføre den protetiske delen av behandlingen.