Implantat

Vi kan behandle alt fra enslige tapte tenner til totalt tanntap. Alt med lang erfaring og spesialistkompetanse. Dagens implantatbehandling er en terapiform basert på en omfattende vitenskaplig forskning og utvikling gjennom mange år. Dette gjør oss i stand til å erstatte tapte tenner ved hjelp av kunstige røtter i form av titan-skruer. Det foreligger en omfattende vitenskaplig dokumentasjon og det forgår fortsatt en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet som kommer pasientene til gode. I forkant av implantatbehandling utfører vi en omfattende klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Tannimplantater forankres i ditt egne kjeveben og det er meget viktig og se til både kvalitet og volum. I enkelte tilfeller benytter vi oss av guideskinner for plasering av implantatet/implantatene. Dette er med på å minimere det kirurgiske inngrepet, noe som reduserer operasjons-tiden.