Krone-/ bro-behandling

En krone er en kunstig oppbygd tann som festes til tannen eller et tannimplantat. Krone brukes som regel når vi må fjerne en stor fylling, det har utviklet seg et stort hull, eller pasienten har knekt en tann. Det brukes fortrinnsvis helkeramiske kroner som blir limt fast til tannen. Dersom skaden på tannen går et stykke under tannkjøttkanten, bruker vi kroner med en innerkappe av zirkonoksid eller metal. En bro kan erstatte manglende tenner, men forutsetter at man har noen sterke tenner igjen i munnen. Dersom man ikke har nok egne tenner må man sette inn implantater for å kunne feste en bro. Fremstilling av bro er i grove trekk lik fremstilling av krone, men her slipes gjerne flere tenner til.